Ing. Vojtech Svetlík - znalec

Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom Spravodlivosti Slovenskej republiky

Evidenčné číslo:913269
Deň zápisu:1.6.1993
Odbor:0300000 – Doprava cestná
Odvetvia:030100 – Technický stav cestných vozidiel
030301 – Nehody v cestnej doprave
030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Poistenie zodpovednosti za škodu: Generali Slovensko poisťovňa a.s.


Ing. Vojtech Svetlík, znalec
Adresa: Ostrov 199, 922 01, okres Piešťany
Telefón: +421 33 774 6169
Mobil: +421 905 623 443
e-mail: vojtech.svetlik@gmail.com